Om Akalasiforeningen / Foreningsvejledere

Foreningsvejledere

Når man har en sjælden diagnose, kan man godt føle sig som den eneste i verden med sygdommen, og der kan melde sig mange spørgsmål:

•       Det kan være svært at navigere rundt i det sundhedsfaglige og sociale system.
•       Det kan også være svært at håndtere dagligdagen med synkebesvær og kramper mv.
        samt det psykiske i ikke at vide hvornår, og hvor man oplever det næste gang.
•       Det kan også være svært som pårørende at se hjælpeløst til, mens ens kære
        har det skidt.

Den største viden og forståelse findes hos andre patienter med samme diagnose.
Derfor har bestyrelsen besluttet at tilbyde vejledning til deres medlemmer ved foreningsvejleder Pia Abildgaard og Kenneth Boe Krarup.

Vejledningen er baseret på erfaringsbaseret viden, den ydes på frivillig basis og er ment som en hjælp og støtte til at mestre livet med Akalasi.

Man kan tale om stort og småt, og vejledningen foregår i fuld fortrolighed. Foreningsvejlederens tavshedspligt gælder overfor alle. Dvs. at de andre medlemmer i bestyrelsen ikke bliver informeret om dit opkald, og tavshedspligten bliver kun brudt med dit samtykke, hvis der er behov, når noget skal undersøges nærmere. Dog vil antallet af opkald blive brugt til statistiske formål.

Det er vigtigt at understrege, at foreningsvejlederen ikke er sagsbehandler, men at vedkommende kan hjælpe med at skabe overblik og finde handlemuligheder i en verden, som kan være svær at navigere i.
 
Foreningsvejlederne kan kontaktes via mail til;
 
Pia Abildgaard
abildgaardpia@live.dk
 
Kenneth Krarup
kennethkrarup@hotmail.com
 
Telefonisk vejledning kan ske efter aftale med den enkelte vejleder.
Akalasiforeningen | CVR: 36137576 | Grønningen 71, 4640 Faxe