Akalasi / Behandlingsmuligheder

Hvordan behandles Akalasi?

Der findes 4 overordnede behandlingsmetoder i Danmark for Akalasi:

 Hellers Myotomi - Endoskopisk udblokning - Botulinum injektioner - POEM

Disse bliver beskrevet i afsnittene herunder.

Ved ældre og skrøbelige patienter kan der overvejes en medicinsk behandling  i form af Calcium Antagonister, som også bruges til behandling af hjertesygdim og forhøjet blodtryk.

Hellers Myotomi - kikkertoperation

Operation er et alternativ hos patienter som ikke opnår tilfredsstillende effekt af udblokning. Kirurgi bør også overvejes ved behov for hyppige blokninger og efter tidligere alvorlige komplikationer ved udblokning.

Der kan være forskelle i, om man vil blive tilbudt udvidelser med ballon eller operation som primærbehandling afhængigt af alder og sygdomsforløb. Ofte til yngre patienter blive tilbudt en operation som primærbehandling, da de reagerer ofte reagerer godt på denne behandling modsat ballonudvidelser.*

En operation foregår i fuld narkose ved en såkaldt Laparoskopi (kikkertoperation), hvor der vil blive lavet 5 huller i din maveregion; 4 til kirurgernes værktøjer og 1 til kikkerten.

Selve indgrebet indebærer, at man spalter lukkemusklen på langs, så den ikke kan lukke sig sammen i krampe igen. For at få plads til at udføre indgrebet, bliver der pustet luft ind i maveregionen, som forsvinder af sig selv over nogle dage. Denne luft kan dog hos nogle patienter sætte sig under skuldrene eller den øvre del af kroppen generelt, efter opvågning og give en trykken, der skal smertelindres med panodil f.eks.

Indgrebet kan medføre, at patienten senere bliver generet af syre fra mavesækken, når mavesyren kommer op i spiserøret, hvor der nu er åbent hele tiden. Dette kan give ubehag i form af brændende fornemmelse i brystet og eventuel udvikling af en mindre betændelse nederst i spiserøret (Øsofagit). Dette er som regel en forholdsvis uskyldig tilstand.

I nogle tilfælde bliver der i forbindelse med Hellers Myotomi også udført en fundoplikation, som er med til at hindre refluks. Dette er ikke en standard ved Hellers Myotomi, men derimod noget, som aftales individuelt mellem læge og patient ud fra historik med refluks.

Oftest er man indlagt et døgn til observation for evt. perforeringer i spiserøret, hvorefter man bliver sendt hjem. Som ved ballonudvidelser skal man dog fortsat være opmærksom på akutte mavesmerter, høj feber og blodig opkast og henvende sig, hvis dette hænder.

Diæter efter operation kan blive udleveret fra hospitalets side efter operationen, men oftest er dette noget, som patienten selv i stor grad må prøve sig frem med.

Symptomatisk bedring hos 85%, men kan resultere i gastroøsofageal refluks og øsofagit (spiserørsbetændelse) hos 10%

 Kilde: Danske Regioner

udgivet 14.10.2008, senest revideret 25.06.2009

http://patienthaandbogen.dk/mave-og-tarm/sygdomme/akalasi-2176.html

Hvidovre Hospital

*) Michael Støckel, Hamlet Privathospital, Frederiksberg.

Endoskopisk udblokning

 En af de foretrukne behandlinger for Akalasi er at foretage en udblokning (dilatation).

Det forgår ved at trække/strække den stramme lukkemuskel ud. Selve behandlingen udføres i forbindelse med en kikkertundersøgelse (endoskopi), hvor der føres en ikke-oppustet ballon ned i spiserøret. Når ballonen ligger i den smalle del af spiserøret, pustes ballonen op, og lukkemusklen "sprænges" derved.

Behandling giver en varig bedring af tilstanden hos halvdelen af patienterne. Ifølge Hvidovre Hospital er der symptomlindring hos 70% af patienter, men ofte gentagne behandlinger. Udfaldet afhænger af flere faktorer - bl.a. din alder. Hos yngre patienter (teens - 30 ca.) regenererer kroppen hurtigt, hvorfor det kan være sværere at opnå en varig bedring. Når behandlingen skal gentages, er det normalt at øge størrelsen på ballonen i takt med, at varigheden af udblokningen øges.

For nogle patienter betyder dette, at de med gode resultater kan udblokkes (dilateres) med 5-10 års mellemrum.

En udblokning (dilatation) kræver ikke indlæggelse, da det udføres ambulant på ca. 10 minutter. Du møder fastende, og efter indgrebet bliver du liggende til observation i ca. to timer. Derefter må du drikke, og hvis dette går godt, kan du tage hjem. Hvis du efterfølgende får tiltagende smerter og feber, skal du straks kontakte sygehuset, da der i sjældne tilfælde kan opstå hul i spiserøret i forbindelse med en udblokning. Dette er dog yderst sjældent. Perforationsrisiko; 4-10 %. Symptomlindring hos 70 % - ofte gentagne behandlinger.

På nogle hospitaler skal du møde til kontrol efter ca. 2 uger og en eventuel ny udblokning skal udføres, hvis resultatet efter første udblokning ikke er tilfredsstillende.

 Kilde: Danske Regioner

udgivet 14.10.2008, senest revideret 25.06.2009

http://patienthaandbogen.dk/mave-og-tarm/sygdomme/akalasi-2176.html

Hvidovre Hospital

Botox indsprøjtninger

 Ved botox insprøjtninger bliver Botulinum sprøjtet direkte ind i spiserørets lukkemuskel, hvilket resulterer i en afslapning af den nedere sfinkter (lukkemuskel).

I følge Hvidovre Hospital er der symptomlindring hos optil 40 %. Anvendes hos svækkede patienter som ikke tåler operation eller udvidelse med ballon.

Andre lande så som Amerika, har en indledende succesrate på ca 75%, men deres studier viser dog, at stort set alle patienter efter 2,5 år har tilbagevendende symptomer, hvor det har været nødvendigt at gentage indsprøjtningerne med henad 10 måneders mellemrum. 

Behandlingen foregår ambulant ved almindelig gastroskopisk undersøgelse, hvor man istedet for ballonudvidelse får indsprøjtet botox i de forkrampede/stive spiserørsmuskler.

Kilde: Hvidovre Hospital

Comprehensive Center for Laparascopic Surgery

http://www.lapsurg.org/achalasia.html#1

Offentliggjort i 2010

 

POEM
 
Denne operationsmulighed er indtil videre kun mulig at få foretaget i Jylland.
Nærmere information følger snarest muligt.
      
 
  
 
 
    
 
 
Billedeksempler på Hellers Myotomi
 
Her ses, hvordan snittet ser ud, når der skæres igennem muskulaturen.
 
 
Herunder ses de 5 punkter, hvor der indføres hhv. kikkert og instrumenter ved Hellers Myotomi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Billedeksempler på Endoskopisk udblokning
 
Her ses, hvor kamera og ballon lægges ned igennem spiserøret.
 
 
Herunder ses et eksempel på gastroskopi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Billedeksempel på POEM operation
Her ses hvordan laseren brænder igennem vævet indefra
 
Akalasiforeningen | CVR: 36137576 | Grønningen 71, 4640 Faxe